Хидроизолация на основи

Отървете се от влагата завинаги

Защо е необходима хидроизолация на основи?

Изпълнението на хидроизолация на основи е едно от съществените изисквания на модерното строителство. Тя пази сградите от корозионното действие на подпочвените и дъждовни води. Още повече, че всеки застроен квадратен метър става все по-скъп и сутерените се използват все по-пълноценно – за търговски и стопански цели, за живеене. Това е възможно само ако основите и зидовете са защитени от просмукване на подпочвена влага и дъждовна вода. Да не говорим, че добрата хидроизолация гарантира дългия живот на сградите и оптималната им експлоатация.

Проникването на вода в приземните етажи

Просмукването на вода в подземните и приземните етажи на една сграда може да се дължи на различни причини. Най-често те са:

• Остатъчна строителна влага.
• Теч от водопровода, липса на канализация, запушена или разрушена канализация.
• Евентуален конденз при наличие на топлинни мостове.
• Проникване на влага през основи и стени без хидроизолация.
• Отсъствие на дренаж или повреда на съществуващия.
• Лошо направена хидроизолация на основи и стени.
• Нарушена хидроизолация при засипването на основите.

Проникването на вода в приземните етажи