Продукти и услуги

Всичко за хидроизолацията на едно място

flat_roof1Хидроизолации с рулонни битумни материали 

Рулонните битумни хидроизолации намират широко приложение в практиката на изпълнение на хидроизолации на сгради и съоражения. Според вида на битума те биват два основни вида – окислен битум и битум модифициран с полимери. Като полимерни модификатори най-често се изплозват атактен полипропилен (APP) – изобретен в Италия, стирол-бутадиен-стиролов каучуков латекс (SBS) и олефинов битумен кополимер (ОВС).

flat_rooggggf Хидроизолации с PVC, TPO и FPO рулонни материали

PVC хидроизолационните мембрани притежават много добри механични свойства – висока температурна и ветрова устойчивост, UV защита и устойчивост на стареене. Произвеждат се с дебелина от 1.2мм до 3мм. Технологията на производство е базирана на ко-екструкция, като PVC хидроизолациионните мембрани могат да бъдат хомогенни, усилени с армировка от PP мрежа или стабилизирани със стъклен воал.

Изграждане на покриви с битумни керемиди

Битумните керемиди са изобретени в края на XIX век в САЩ и са наречени “шингъл” – от думата “сингъл”,дървените елементи, покриващи подводната част на корабите. Първият патент датира от 1863г. Формата на ивици е възприета след 1884 г. Първоначално битумните керемиди са представлявали двустранно напоен с битум картон. През 1964 г. французи патентоват и започват производството на битумни керемиди с армировка от стъклен воал, метод който се използва и до днес.

Изграждане на проходими и зелени покриви и открити тераси

Покривно озеленяване – все още малко популярно у нас може да стане част и от нашето ежедневие. Много е важно да направим следното уточнение: покривни градини (интензивно покривно озеленяване) наричаме озеленените плоски покриви с богата композиция, които се посещават от хората, интензивно се поддържат и най-често налагат конструктивна адаптация на сградата още преди да е построена или в последствие.

Хидроизолации на основи

Хидроизолацията защитава основите от вредното действие на дъждовните и подпочвени води. Сутеренните помещения все повече се ползват като стаи за живеене или като помещения, които се експлоатират с икономическа цел. Тази промяна се налага от все по-малкото място в сградите, скъпи парцели за строене, скъпо строителство.

Изкуствени езера, басейни и лагуни за отпадни води

Фирма Вики 96 извършва проектиране и изработка на градински езера и водни каскади. Предлагаме на нашите клиенти: проектиране и изграждане на изкуствени езера, басейни, лагуни за отпадни води и сметища. Извършваме цялостен дизайн и декорация. Имаме дългогодишен опит и изграден метод на работа. Доверете се на професионалистите.